Social Icons

Visi dan Misi

Visi Sekolah
Memacu Kecemerlangan Akademik, Kokurikulum dan Imej sekolah


Misi Sekolah
Warga S.K. Seri Mutiara bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan.

a. Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan,
    komited, tulus dan mesra.

b. Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan
    pembelajaran berkualiti ke arah kecemerlangan UPSR.

c.  Melahirkan wargadidik yang berilmu, inovatif serta
    mempunyai akhlak yang mulia sejajar dengan
    Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

d. Kokurikulum yang berasaskan bakat dan potensi
    kepimpinan serta membangkitkan semangat
    patriotik dan perpaduan antara kaum secara berterusan.

e. Mewujudkan peluang untuk murid mengembangkan bakat
   sukan dan budaya saing secara sihat ke arah menghasilkan
   atlet yang berpotensi tinggi.


                            
Slogan Sekolah
Mutiara Mencipta Keunggulan


Related Posts with Thumbnails
 

Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)


 
Blogger Templates